Drukuj

 

STUDIA PODYPLOMOWE

W ZAKRESIE PROBLEMATYKI ZABYTKOZNAWCZEJ I KONSERWATORSKIEJ

ARCHITEKTURY HISTORYCZNEJ

Studia przewidziane są dla osób zajmujących się konserwacją i restauracją zabytków architektury w szczególności projektowaniem, wykonawstwem i nadzorowaniem prac budowlano konserwatorskich, a także zarządzaniem dziedzictwem architektonicznym (dotyczy: architektów, inżynierów budowlanych, pracowników służb konserwatorskich, księży).

W 2012 r. Polska ratyfikowała „Konwencję o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy”. Konwencja ta zobowiązuje do specjalistycznego szkolenia architektów, urbanistów, inżynierów budowlanych oraz architektów krajobrazu. Szkolenie takie mogą zapewnić jedynie Studia Podyplomowe, gdyż w ramach studiów stacjonarnych I i II stopnia zasadniczo nie prowadzi się zajęć w pełnym zakresie dotyczących konserwacji i restauracji zabytków architektury.

 

Podstawę przyjęcia na Studia Podyplomowe stanowi kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I-go lub II-go stopnia (na potrzeby rekrutacji wystarczy skan lub ksero) oraz kserokopia dowodu osobistego/paszportu.

Dokumenty można złożyć:

  • osobiście w Zakładzie Konserwatorstwa UMK w Toruniu, ul. Sienkiewicza 30/32, pokój nr 105,

  • korespondencyjnie na adres Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK z dopiskiem "Studia podyplomowe w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej”,  ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń

  • pocztą elektroniczną  na adres e-mail: wkania@umk.pl

 

Rekrutacja trwać będzie do 31 grudnia br.

15 stycznia 2016 r. zbierze się komisja weryfikacyjna. Również w tym samym miesiącu zostaną wysłane decyzje o przyjęciu na studia wraz z umową dotyczącą warunków i płatności na powyższe studia.

Studia trwają przez 3 semestry. Koszt jednego semestru wynosi 1900 zł. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu przez trzy dni (czwartek, piątek, sobota).

Ilość miejsc jest ograniczona - ok. 80 miejsc - decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Pierwsze zajęcia przewidziane są w drugiej połowie lutego.

 

Ramowy program studiów obejmuje zagadnienia:

  • Ideowe, naukowe i prawne podstawy opieki i ochrony zabytków

  • Problemy historyczne i konserwatorskie zabytków architektury

  • Dawne techniki budowlane i ich problematyka konserwatorska

  • Podstawy profilaktyki konserwatorskiej nad detalami architektonicznymi i zabytkami ruchomymi (wraz z wykładami w Zakładach Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)

  • Metody konserwacji i restauracji zabytków architektury

  • Podstawy dokumentacji konserwatorskiej i projektowo - konserwatorskich

PROGRAM STUDIÓW >

 

Informacja telefoniczna i internetowa:

(56) 611 38 15

e-mail: wkania@umk.pl

http://www.art.umk.pl/kier_stud/kierunki-pod.html

http://portal.umk.pl/web/kandydaci/podyplomowe/oferta

http://dziedzictwo.umk.pl/

 

Do pobrania:

Kwestionariusz osobowy >

 


projekt: Ewa Bożejewicz realizacja: © 2010 - 2016 panoramicART