Drukuj

STUDIA PODYPLOMOWE

ZABYTKOZNAWSTWA I KONSERWATORSTWA DZIEDZICTWA ARCHITEKTONICZNEGO

Studia przewidziane są dla osób zajmujących się konserwacją i restauracją zabytków architektury w szczególności projektowaniem, wykonawstwem  i nadzorowaniem prac budowlano konserwatorskich, a także zarządzaniem dziedzictwem architektonicznym (dotyczy: architektów, inżynierów budowlanych, pracowników służb konserwatorskich, księży).

 

Ramowy program studiów obejmuje zagadnienia:

  • Ideowe, naukowe i prawne podstawy opieki i konserwacji zabytków
  • Repetytorium z historii architektury
  • Problemy historyczne i konserwatorskie zabytków architektury
  • Dawne techniki budowlane i ich problematyka konserwatorska
  • Podstawy opieki i profilaktyki konserwatorskiej nad strukturami murowanymi i detalami architektonicznymi
  • Metody konserwacji i restauracji zabytków architektury
  • Podstawy dokumentacji konserwatorskiej i projektowo - konserwatorskiej
  • Ćwiczenia terenowe – prezentacje wybranych realizacji konserwatorskich Torunia (zajęcia w grupach)
  • Ćwiczenia praktyczne z inwentaryzacji pomiarowo – rysunkowej elementu lub detalu architektonicznego

RAMOWY PLAN STUDIÓW>

 

Czas trwania i przebieg studiów:

Studia trwają trzy semestry. Każdy semestr kończy się kolokwium, a całość studiów egzaminem i uzyskaniem odpowiedniego świadectwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, przez trzy dni (czwartek, piątek, sobota).

 

Rekrutacja:

Podstawę przyjęcia na Studia Podyplomowe stanowi podanie oraz odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I-go lub II-go stopnia). Podanie można złożyć w okresie od października do końca grudnia 2012 r. osobiście w Zakładzie Konserwatorstwa UMK w Toruniu, ul. Sienkiewicza 30/32, pokój nr 105, korespondencyjnie na adres Instytut Zabytkoznawstwa  i Konserwatorstwa UMK z dopiskiem "Studia Podyplomowe Zabytkoznawstwa                            i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego",  ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń lub przesłać na podany poniżej adres e-mail. (ilość miejsc ograniczona - ok. 70 miejsc). Studia rozpoczną się w I semestrze roku akademickiego 2012/2013.

Pierwsze zajęcia odbędą się w drugiej połowie lutego 2013 roku na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, przy ul. Sienkiewicza 30/32.

Opłata semestralna wynosi 1900 zł (informacje dotyczące uiszczenia opłaty semestralnej zostaną podane na pierwszym spotkaniu).

 

Kierownik studiów

Prof. dr hab. inż. arch. Jan Tajchman

 

Informacja telefoniczna i internetowa:

(56) 611 38 15;

email: wkania@umk.pl

 

 

 

Do pobrania:

1. Podanie

2. Kwestionariusz osobowy

Dokumenty (podanie, kwestionariusz osobowy) w formacie doc można pobrać ze strony: umk


projekt: Ewa Bożejewicz realizacja: © 2010 - 2014 panoramicART